Munkaprogram a 2012/2013. tanévre

 

 

A munkaközösség tagjai ebben a tanévben:

Forgóné Hajdu Erika, Hattayer Róbert, Náfrádi Imre, Posta István, Postáné Pető Györgyi, Széll Gábor, Újvári László

 

 

I. Összehangolt nevelői munka

 

· a történelem és a hozzá kapcsolódó szaktárgyak módszertanának fejlesztése

· a 9. osztályos diákok történelem tárgyi tudásának felmérése a tanév elején (Hattayer Róbert, Posta István, Széll Gábor)

· a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése és értékelése (különös tekintettel a humán osztályra) (Posta István, Postáné Pető Györgyi, Széll Gábor)

· együttműködés a többi (különösen a magyar) munkaközösséggel ünnepségek közös szervezésében és versenyek lebonyolításában

· kompetencia alapú oktatási anyagok és a szaktárgyakhoz kapcsolódó digitális tananyagok folyamatos összesítése és alkalmazása

 

 

II. Felkészítés a kétszintű érettségire

 

· a tananyag problémaközpontú tanítása és ellenőrzése

· meghatározott szempontok alkalmazása a tanórákon (források használata, szaknyelv alkalmazása, tájékozódás térben és időben, az eseményeket alakító tényezők feltárása)

· a korábbi évek írásbeli és szóbeli feladatsorainak áttekintése

· a tanulók egyéni képességeihez igazodó, emelt szintű felkészítés fakultatív órák keretében a 11-12. évfolyamon (Hattayer Róbert, Széll Gábor)

· az érettségi dolgozatok értékelési szempontjainak áttekintése és a felmerülő problémák közös megbeszélése (Hattayer Róbert, Náfrádi Imre, Széll Gábor)

 

 

III. Nemzeti ünnepek és megemlékezések

 

· 2012. október 6.: Az aradi vértanúk emléknapja (nemzeti emléknap)

- október 5-én megemlékezés a történelem órákon

- október 5-én megemlékezés és koszorúzás Zomboron (Széll Gábor)

- október 6-án városi megemlékezés, koszorúzás és gyertyagyújtás az emléktáblánál

· 2012. október 23.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója (nemzeti ünnep)

- október 19-én iskolai megemlékezés (Náfrádi Imre)
- október 23-án városi megemlékezés, koszorúzás a temetőben a kopjafánál, a városháza előtt és az 1956-os emlékműnél

· 2012. november 1.: Mindenszentek napja

- gyertyagyújtás az I. és a II. világháborús emlékműnél

· 2013. január 12.: A doni áldozatok emléknapja

- gyertyagyújtás a II. világháborús emlékműnél

· 2013. február 25.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

- megemlékezés a történelem órákon és a faliújságon (Hattayer Róbert)

- gyertyagyújtás a temetőben a kopjafánál

· 2013. március 15.: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (nemzeti ünnep)

- március 14-én iskolai megemlékezés és koszorúzás az emléktáblánál (Széll Gábor)

- március 15-énrosi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth-szobornál

· 2013. április 16.: A holokauszt áldozatainak emléknapja

- megemlékezés a történelem órákon és a faliújságon (Újvári László)

· 2013. május 26.: A magyar hősök emléknapja

- koszorúzás az I. és a II. világháborús emlékműnél

· 2013. június 4.: A nemzeti összetartozás napja (nemzeti emléknap)

- június 4-én iskolai megemlékezés (Forgóné Hajdu Erika, Újvári László)

- június 4-én városi megemlékezés és koszorúzás az Országzászló-emlékműnél

 

 

IV. Tehetséges tanulók ösztönzése és rendezvények szervezése

 

· országos és regionális pályázatok figyelése, a tanulók felkészítése versenyekre

· a Batsányi János Humán Tanulmányi Verseny megszervezése az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói számára; téma: Diktatúrák a 20. században (Hitler, Sztálin, Rákosi)

· diákkonferencia szervezése; téma: Politikusfeleségek a magyar történelemben

 

 

V. Hagyományok és kapcsolatok ápolása

 

· bemutató órák szervezése novemberben, az iskola nyílt napján

· szakmai látogatások szervezése a Csongrád Városi Bíróságra társadalomismereti órák keretében (Széll Gábor)

· részvétel a városi intézmények (Tari László Múzeum, Csongrád Városi Levéltár) rendezvényein és foglalkozásain (Hattayer Róbert, Postáné Pető Györgyi, Széll Gábor)

· tanulmányi kirándulások szervezése a szegedi (Móra Ferenc Múzeum, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, zsinagóga) és a fővárosi múzeumok kiállításaira, a hódmezővásárhelyi Emlékpontba és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba

· hatékony együttműködés a kistérség általános iskoláinak történelem munkaközösségeivel

· a Múzeumbarátok Körének támogatása és előadások látogatása

· kapcsolattartás a Rákóczi Szövetséggel, a Kossuth Szövetséggel és a Nagy Imre Társaság dél-alföldi szervezetével (Hattayer Róbert, Postáné Pető Györgyi, Széll Gábor)

· részvétel a határon túli magyarság (Zombor, Arad) kiemelt ünnepségein

· a megemlékezések digitális rögzítése, az iskola dokumentumainak archiválása és az iskolatörténeti kiállítás aktualizálása

· a Szent Imre-terem, a történelem szertár és a faliújság szakmai anyagának rendezése

(Hattayer Róbert, Széll Gábor)

· a munkaközösség honlapjának frissítése és karbantartása (Széll Gábor)        

 

 

 

Csongrád, 2012. szeptember 3.

 

   Széll Gábor

   munkaközösség-vezető

 

 

 

Vissza a főoldalra